Fruity

  1. Blackcurrant & Hibiscus - Loose Tea
   Quick Add
   Herbal Tea Blackcurrant & Hibiscus Bright, Fruity, Quenching
   100g£12.00
  2. Phoenix Thunder Loose Tea
   Quick Add
   Oolong Tea Phoenix Thunder Syrupy, Floral, Compelling Xiangyun Garden, Guangdong, China
   50g£44.00
  3. Fruit and Floral Tea Green Apple & Hibiscus
   Quick Add
   Herbal Tea Apple & Hibiscus Bright, Crisp, Refreshing
   50g£11.00
  4. Rooibos & Strawberry Tea - Loose leaf fruit and floral tea
   Quick Add
   Herbal Tea Strawberry & Rooibos Rich, Mellow, Rounded
   50g£11.00
  5. Fruit and Floral Raspberry & Rose Tea
   Quick Add
   Herbal Tea Raspberry & Rose Delicate, Fruity, Enticing
   50g£11.00
  6. Blackcurrant & Hibiscus Tea Bag
   Quick Add
   Herbal Tea Blackcurrant & Hibiscus Tea Bags Bright, Fruity, Quenching
   £19.00
  7. 387
   Loose Red Dragon Black Tea 387
   Quick Add
   Black Tea Red Dragon Ripe, Fruity, Reviving Ximeng Garden, Yunnan, China
   50g£14.50
  8. Sichuan Dew Loose Tea
   Quick Add
   Green Tea Sichuan Dew Thick, Vegetal, Refreshing Jiazhu Garden, Sichuan, China
   50g£8.00
  9. Li Shan - Loose Tea
   Quick Add
   Oolong Tea Li Shan Floral, Creamy, Quenching Slamaw Garden, Taichung, Taiwan
   50g£42.00
  10. 387
   Phoenix Honey Orchid Loose Tea 387
   Quick Add
   Oolong Tea Phoenix Honey Orchid Fragrant, Peach, Complex Shuangji Garden, Guangdong, China
   50g£14.00
  11. Lychee Red - Loose Tea
   Quick Add
   Black Tea Lychee Red Fragrant , Light, Fruity Guangdong, China
   100g£12.00
  12. Keemun Gong Fu - Loose Tea
   Quick Add
   Black Tea Keemun Gong Fu Malty, Warming, Invigorating Laohu Garden, Anhui, China
   100g£12.00
  13. Traditional Iron Buddha
   Quick Add
   Oolong Tea Traditional Iron Buddha Deep, Nutty, Satisfying Zhenming Garden, Fujian, China
   50g£14.50
  14. White Peony - Loose Tea
   Quick Add
   White Tea White Peony Sweet, Rounded, Comforting Shanhugang Garden, Fujian, China
   100g£10.00
  15. Silver Needle Supreme - Loose Tea
   Quick Add
   White Tea Silver Needle Supreme Sweet, Mellow, Quenching Heshan Garden, Fujian, China
   50g£42.00
  16. Silver Needle Loose Tea
   100% of 100
   5 out of 5
   White Tea Silver Needle Sweet, Mellow, Soothing Guangxi, China
   Out of stock
  17. Oriental Beauty - Loose Tea
   Quick Add
   Oolong Tea Oriental Beauty Fragrant, Decadent, Intriguing Mr Chen's Garden, Nantou, Taiwan
   50g£16.00
  18. Ali Shan - Loose Tea
   Quick Add
   Oolong Tea Ali Shan Fragrant, Graceful, Creamy Chenjia Garden, Ali Shan, Taiwan
   50g£16.50
  19. Decaffeinated Ceylon - Loose Tea
   Quick Add
   Black Tea Decaffeinated Ceylon Rounded, Smooth, Warming Ruhuna, Sri Lanka
   100g£12.00