Fruity

  Loading...
  1. 403
    Ai Lao Mountains Raw Puerh 2020 loose leaf cake 403
   Quick Add
   Puerh Tea Ai Lao Mountains Raw Puerh 2020 Smooth, Zesty, Longlasting From Zhenyuan County, Yunnan, China
   £20.001 Cake
  2. Blackcurrant & Hibiscus - Loose Tea
   Quick Add
   Herbal Tea Blackcurrant & Hibiscus Bright, Fruity, Quenching
   £12.00100g
  3. JING Tea Phoenix Thunder Loose Leaf Oolong Tea
   Quick Add
   Oolong Tea Phoenix Thunder Syrupy, Floral, Compelling From Xiangyun Garden, Guangdong, China
   £41.5050g
  4. Fruit and Floral Tea Green Apple & Hibiscus
   Quick Add
   Herbal Tea Apple & Hibiscus Bright, Crisp, Refreshing
   £11.0050g
  5. Rooibos & Strawberry Tea - Loose leaf fruit and floral tea
   Quick Add
   Herbal Tea Strawberry & Rooibos Rich, Mellow, Rounded
   £11.0050g
  6. Raspberry & Rose Loose Tea
   Quick Add
   Herbal Tea Raspberry & Rose Delicate, Fruity, Enticing
   £11.0050g
  7. Blackcurrant & Hibiscus Tea Bag
   Quick Add
   Herbal Tea Blackcurrant & Hibiscus Tea Bags Bright, Fruity, Quenching
   £19.00
  8. 403
   JING Tea Red Dragon Loose Leaf Black Tea 403
   Quick Add
   Black Tea Red Dragon Ripe, Fruity, Reviving From Ximeng Garden, Yunnan, China
   £14.5050g
  9. JING Tea Sichuan Dew Loose Leaf Green Tea
   Quick Add
   Green Tea Sichuan Dew Thick, Vegetal, Refreshing From Jiazhu Garden, Sichuan, China
   £8.0050g
  10. 403
   JING Tea Phoenix Honey Orchid Loose Leaf Oolong Tea 403
   Quick Add
   Oolong Tea Phoenix Honey Orchid Fragrant, Peach, Complex From Shuangji Garden, Guangdong, China
   £14.0050g
  11. Oriental Beauty - Loose Tea
   Quick Add
   Oolong Tea Oriental Beauty Fragrant, Decadent, Intriguing From Mr Chen's Garden, Nantou, Taiwan
   £16.0050g
  12. Decaffeinated Ceylon - Loose Tea
   Quick Add
   Black Tea Decaffeinated Ceylon Rounded, Smooth, Warming From Ruhuna, Sri Lanka
   £12.00100g