Roasted

  Loading...
  1. 232
   Organic Hojicha Loose Tea 232
   Quick Add
   Green Tea NEW Organic Hojicha Roasted, Sweet, Comforting From Yamaguchi, Ijichi & Kumada Gardens in Kagoshima, Japan
   £12.00100g
  2. 403
    Ai Lao Mountains Raw Puerh 2020 loose leaf cake 403
   Quick Add
   Puerh Tea Ai Lao Mountains Raw Puerh 2020 Smooth, Zesty, Longlasting From Zhenyuan County, Yunnan, China
   £20.001 Cake
  3. 403
   JING Tea Cooked Puerh Mini Cakes Loose Leaf Puerh Tea 403
   Quick Add
   Puerh Tea Cooked Puerh Mini Cakes Warm, Earthy, Smooth From Donghzai Garden, Yunnan, China
   £14.5010 Cakes
  4. 403
   JING Tea Vintage Imperial Puerh Loose Leaf Puerh Tea 403
   Quick Add
   Puerh Tea Vintage Imperial Puerh Spicy, Supple, Indulgent From Nandaohe Garden, Yunnan, China
   £11.0050g
  5. 403
   JING Tea Wuyi Oolong Loose Leaf Oolong Tea 403
   Quick Add
   Oolong Tea NEW Wuyi Oolong Rich, Roasted, Invigorating From Huangcun Garden, Fujian, China
   £16.0050g
  6. JING Tea Dragon Well Loose Leaf Green Tea
   Quick Add
   Green Tea Dragon Well (Longjing) Fresh, Velvety, Inspiring From Wangfu Garden, Zhejiang, China
   £14.5050g